همایش سراسری اسکودا

گزارش تصویری نشست های تخصصی هیأت عمومی سی امین همایش سراسری اسکودا به میزبانی کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری

گفتمان حقوقی

گفتمان حقوقی با موضوع اجرای فوری احکام کیفری با حضور دکتر آزمایش

مشرروح مذاکرات و مصوبات همایش اخیر اسکودا در شهر کرد

سی امین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به میزبانی کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری در تاریخ ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با برگزاری مراسم افتتاحیه در شهرکرد آغاز به کار کرد.

فیش های حق بیمه سال 97 صادر شد

وکلای محترم برای دریافت فیش های حق بیمه سال 97 به سایت صندوق حمایت مرجعه فرمایند.اخرین مهلت پرداخت فیش سه ماهه اول سال 97 پایان خرداد ماه می باشد.

درخواست ارائه نظر برای بازنگری و اصلاح اساسنامه اتحادیه

بازنگری و اصلاح اساسنامه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای داگستری ایران با هدف ارتقاء ساختار و کیفیت تاثیر گذاری، ساز و کار تأمین منابع مالی و ساز و کار اجرایی مصوبات هیأت عمومی و ارکان اتحادیه در دستور کار قرار دارد. بدینوسیله از عموم وکلای .......