به اطلاع همکارن محترم می رساند:

گفتمان حقوقی با موضوع اجرای فوری  احکام کیفری با سخنرانی جناب آقای دکتر آزمایش روز سه شنبه مورخ 97/2/25 ساعت 10/30 الی 13 در محل تالار همایشهای کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار خواهد شد.